“ವರ್ಗ, ಜಾತಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಚಳುವಳಿ  ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗು  ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ “ ಮತ್ತು  “ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಧ್ವನಿ ಲಾಂಜ್ “ 12/01/2019

“Understand Inter Movement Dialogue on Class, Caste, and Backward Communities to Build Convergence for Support and Solidarity”and Launch of “Karnataka Yuva Dhwani”

12th program bannerEnglishKannada

377 Banner

*A Session on psycho social issues and SRS Process, Procedures and other Health issues of Transgender, 18/12/2018SRS Banner* Transgender Day of REMEMBRANCE;

20th November 2018

final

* SRS Process and Cancer Awareness Program for Transgender, 10th November 2018 in Ondede Office, Bangalore, timing:1:00 to 4:30 pm, Please do join

* Convergence Workshop; 30th and 31st November 2018

Ondede is organizing a Workshop on building the movement of Convergence on issues of sexual violence, domestic violence, rights of sexuality and rights of Transgender community with civil society groups, person with disability, children, women, caste and class minorities, government, at VISTHAR on 30th Tuesday and 31st  October 2018.

 

IMG-20180919-WA0000

IMG-20180913-WA0007

invitationSlide1

Advertisements